top of page

KLOKKENLUIDERPROCEDURE

Als gevolg van de Belgische klokkenluider-regelgeving wensen we onze medewerkers, vrijwilligers, leveranciers, ... de kans te geven om onregelmatigheden binnen onze school te melden zonder angst voor represailles.

 

Deze onregelmatigheden betreffen inbreuken op de wetgeving. Dit kan gaan om strafbare handelingen, fraude, corruptie, inbreuken op vlak van milieubescherming, veiligheid, bescherming van persoonsgegevens, arbeidsomstandigheden, enz.

Meldingen kunnen gemaakt worden bij het intern meldpunt van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen

Guimardstraat 1, 1040 Brussel

02 507 07 12

Hierbij de link naar de info van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen betreft hun meldpunt: https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/hoe-aansluiten-bij-het-meldpunt-voor-klokkenluiders-1

bottom of page