top of page

Adem-ruimte

Het Imelda-Instituut maakt school met een verscheidenheid van meer dan 40 culturen en nationaliteiten. 

We gaan hierbij uit van een positieve mensvisie gestoeld op geloof en nabijheid van de ander.

 

We besteden hierbij aandacht aan Grote Momenten, zowel binnen de christelijke jaarbeleving maar ook binnen de traditie van andere culturele en religieuze gemeenschappen.

I-mel-da: ga en geef je honing. Geef steeds het beste van jezelf, waar je ook komt…

We willen onze jongeren laten groeien vanuit de diversiteit die onze school en onze stad rijk is.

Op die manier wordt iedereen ambassadeur van vrede en dialoog, zoals Jezus het ons voorleefde.

Adem, bron van alle leven.

Is er een Bron achter de bron?

Pieter zegt: 'God'. Adil zegt 'Allah'.

Er is zelfs iemand die zegt: Het heeft geen naam. Of, er is helemaal geen Bron.

Eén ding verbindt ons. 

Ik besta. En jij ook.

Zo zijn we kinderen van de Bron. Of, als dat je overtuiging is, gewoon: de bron.

Het doet er niet toe. 

In Imelda krijg je ademruimte. 

bottom of page