top of page
92 Lies Engelen Photography.jpg

3E GRAAD
Taal & Communicatie 

Jouw interesses en talenten:

 • Talen zoals Nederlands, Engels, Frans en Duits

 • Ondersteunen, plannen en uitvoeren van communicatieprojecten

 • ICT-minded

 • Teamwork

 • Uitwerken communicatieproducten en -tools

 • communicatiebeleid in tal van organisaties en bedrijven via werkplekleren

Je leert:

 • Professioneel communiceren in verschillende talen

 • Evenementen organiseren door het opstellen van een draaiboek

 • Deskundig omgaan met media- en communicatieplatformen

 • Communicatieprojecten voorbereiden en uitvoeren

 • Ontwikkelen en uitwerken van communicatieproducten met ICT als middel

En daarna?

 • De leerling wordt voorbereid op een doorstroom naar professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied zoals communicatiemanagement, journalistiek, media en entertainment business, … De leerling kan ook kiezen voor een graduaatsopleiding of meteen doorstromen naar de arbeidsmarkt.

Lessentabel 

*Taal- en Leesbevordering

bottom of page