top of page
42 Lies Engelen Photography.jpg

3E graad
Opvoeding & begeleiding

Jouw interesses & talenten:

 • Creatieve en boeiende activiteiten organiseren

 • Zowel in groep – als zelfstandig kunnen werken

 • Verantwoordelijkheid aankunnen

 • Over probleemoplossende vaardigheden beschikken

 • Over Sociaal en communicatieve vaardigheden beschikken

 • Zorgend zijn

 • Flexibel kunnen omgaan met onvoorziene situaties

 • Kritisch willen denken

 • Geduld hebben en veerkracht zijn

 • Zin hebben om te werken met kinderen

Je ontwikkelt een wetenschappelijk-theoretische basis met betrekking tot:

 • Ontwikkelingspsychologie

 • Pedagogisch handelen

 • Pedagogiek

 • Recht, filosofie en deontologie (focus op kinderopvang)

 • De mens (baby en kind) en zijn plaats in de samenleving

 • Je oriënteert je ook op het begeleiden van mensen met een beperking

Deze theoretische basis zal je kunnen toepassen en verfijnen op je stage tijdens het 5de en 6de jaar in de kinderopvang of initiatieven binnen de vrije tijd van kinderen.

En daarna? 

Je kan onmiddellijk aan het werk gaan als begeleider in een kinderdagverblijf of naschoolse opvang.

Daarnaast kan je ook verder studeren (zowel een 7de jaar, als graduaat en bacheloropleiding)

Se-n-Se-opleiding:

 • Persoonsbegeleider

Graduaatsopleidingen (HBO5):

 • Verpleegkunde

 • Maatschappelijk werk

Professionele bacheloropleidingen:

 • Pedagogie van het Jonge Kind

 • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs

 • Educatieve opleiding: Lager onderwijs

 • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

 • Gezinswetenschappen

 • Orthopedagogie

 • Sociaal Werk

 • Toegepaste Psychologie

Lessentabel 

*psychologie / pedagogisch handelen / stage

bottom of page