top of page
55 Lies Engelen Photography.jpg

3e GRAAD logistiek

Jouw interesses & talenten:

 • Achter de schermen werken

 • Besturen van een intern transportmiddel

 • Ploegenwerk 

 • Handen uit de mouwen steken

 • Ondernemingszin

 • Nauwgezet

Je leert:

 • Inzicht in de werking van ondernemingen

 • Ontwikkelen van competenties met betrekking tot het uitvoeren van diverse magazijnactiviteiten van ontvangst tot verzending van goederen. Hiertoe leren de leerlingen een gemotoriseerd intern transportmiddel besturen.

 • Het verwerven van digitale competenties dat kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen- en documentenstroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

 • Logistiek: de logistieke keten, het beheer en het inrichten van een magazijn

 • Uitvoerende taken en werkzaamheden met betrekking tot goederenbehandeling

 • Verantwoordelijkheidszin tonen

 • Plannen

 • Werkplekleren in combinatie met een échte leeronderneming

 • Documentenbehandeling

 • Praktijkrealisatie 

 • Je competenties versterken via stage in de logistieke sector.

Lessentabel 

Locatie: Gerijstraat 21/23, 1190 Vorst

bottom of page