top of page
44 Lies Engelen Photography.jpg

3e graad
Gezondheidszorg

Jouw interesses & talenten:

 • Zorgen: voor jezelf en anderen

 • Teamspeler: sociale en communicatieve vaardigheden

 • Openheid: empathie en betrokkenheid          

 • Dynamisme: creatief en initiatief nemend

 • Kritisch reflecteren over jezelf en anderen

 • Inzet: zelfstandigheid in opdrachten/studeren

 • Methodisch werken:  zorgende handelingen, pedagogisch handelen, stage…

 • Ergonomisch, economisch en ecologisch werken

Je ontwikkelt een wetenschappelijk-theoretische basis met betrekking tot:

 • Gezondheidsbevordering

 • Psychologie

 • Agogisch handelen

 • Communicatie

 • Deontologie

 • De mens (volwassenen en ouderen) en zijn plaats in de samenleving

 • Fysiologie en anatomie

Vanuit een wetenschappelijk- theoretische basis leer je als toekomstig verzorgende en zorgkundige:

 • Zorg dragen voor de gezondheidstoestand van de mens;

 • cliënten bij taken van het dagelijks leven ondersteunen. 

En daarna?

De richting is een uitstekende voorbereiding op een graduaatsopleiding of professionele bacheloropleiding in diverse sectoren:

 • Gezondheid: Verpleegkunde, Vroedkunde, Ergotherapie, Logopedie, Voedings- en Dieetkunde, Cosmetica…

 • Lerarenopleiding: Kleuter- , Lager of Secundair Onderwijs…

 • Sociaal: Sociaal werk, Orthopedagogie, Toegepaste Psychologie...

 

Of je kan ook meteen doorstromen naar de arbeidsmarkt.

Lessentabel 

*Taal- en Leesbevordering

** inclusief 4u. stage 

bottom of page