top of page
3 Lies Engelen Photography.jpg

1e graad B-stroom 

Voor wie? 

  • Je behaalde geen getuigschrift lager onderwijs. 

  • Je hebt sterke interesse voor arbeidsmarktgerichte studierichtingen. 

Wat nog? 

  • Extra leerzorg en talige ondersteuning

  • Focus op zelfstandig werk en plannen

  • Werken aan sociale vaardigheden

  • Kennismaken met alle studierichtingen uit de A-finaliteit

  • Een warm hart voor alle leerlingen

Lessentabel 

1B: 1ste leerjaar B

2BVL: Beroepsvoorbereidend leerjaar

bottom of page