top of page

Info 1 september 2022 KUNST

DAGINDELING 1 SEPTEMBER 2022


· 9.00 u. - 10.25u.: ontbijt en onthaal door het leerkrachtenteam (Moutstraat 19)

· 10.25 u. – 12.05 u.: info over de verschillende vestigingen en lokalen van de school:

wat- waar- wanneer? / kennismaking met de klastitularis/ zorgleerkracht en

kunstcoördinator: wie doet wat?

· 12.05 u. – 13.00 u.: middagpauze

· 13.00 u. – 14.40 u.: klasmoment: infobrochure, brieven en administratie, boeken in orde

brengen, kunstmateriaal,...

· 14.40 u. – 15.40 u.: wandeling door de buurt


bottom of page