Info 1/09 voor de tweede graad KUNST

3 KUNST & 4 KUNST


· 10.00 u.: start schooldag

· 10.10 u.: onthaal door theorieleerkrachten in de MOUTSTRAAT

· namiddag: info over praktijk